Algemeen FAQ 

Algemene QA's over verschillende systemen/programeer talen:

MS-Sharepoint:
Q: Het openen van een pagina als er gebruik wordt gemaakt van een tabblad.

A: Voeg een Webpart 'Webonderdeel Inhoud' toe en voeg een script aan de pagina toe. Bijvoorbeeld:

<p>Er wordt een pagina geopend naar Corp homepage.<p />
<script language="JavaScript"><!--
window1=window.open('http://frontoffice.corp.nl/ict/','messageWindow1', 'scrollbars=yes,toolbar=yes,location=yes,directories=yes, status=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes, width=500,height=600')
//--></script>
Get connected to Tec Tronics: