Certified Ok! 

Certified Ok! is een groeiend keurmerk voor bedrijven in Nederland die zich bezighouden met het verkopen op afstand aan consumenten. Bij Certified Ok! aangesloten winkels zijn verplicht te voldoen aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Certified Ok! heeft mede ten doel het vertrouwen van consumenten ten aanzien van aankopen via internet, per telefoon, catalogus en post te vergroten.

Alle aangesloten bedrijven worden op een reeks van criteria getoetst en geadviseerd ter aanvulling en verbetering. Wij willen dan ook graag samenwerken met gemotiveerde ondernemers die correct en eerlijk zakendoen.

Een bij Certified Ok! aangesloten webwinkel voert een privacyprotocol met het doel dat persoonlijke gegevens van de internetconsument niet worden misbruikt. Tevens wordt het herroepingrecht, maximale levertijd en correcte creditering binnen termijn uit de Wet kopen op afstand nageleefd.

Door aansluiting bij Certified Ok! kunt u rekenen op:

 • Herkenbaarheid door het voeren van het keurmerk
 • Vertrouwen van de consument in uw onderneming
 • Meer klanten
 • Hogere omzet (stijging conversieratio)
 • Snel rendement op lidmaatschap
 • Certificering tot 5 shops binnen 1 lidmaatschap.
 • Vergroting herhalingsaankopen
 • Meer bezoekers via Certified Ok en o.a vele partners die uw bedrijf vermelden met keurmerk ( o.a. TecTronics.nl)
 • Advies voor optimalisering van uw site
 • Schaalvoordelen bij B2B partners
 • Bereikbaar voor ieder e-commerce shop middels lage bijdrage
 • Geen opzegtermijn of minimale looptijd lidmaatschap

Op certified ok!www.tectronics.nl/certified vindt u onder andere:

Uw bedrijf en shop(s) direct aanmelden kan online via deze link.


Get connected to Tec Tronics: